Nyhedsbrev November 2018

Månedens kunstner er Kirsten Sparke

Kirsten Sparke er født i 1952.

Kirsten fortæller om sig selv :
Jeg har arbejdet med billedudtryk siden sidst i firserne, hvor jeg tog en 4.5 års kunstuddannelse.
Her arbejder jeg med tegning/grafik, maleri og især skulptur, under billedhuggeren Kirsten Dufour.
Siden har jeg vekslet mellem undervisning i maleri, modellering, tegning og arbejdet med egne værker.

Efterhånden arbejder jeg udelukkende med acrylmaling.
Selvom mine billeder er nonfigurative, vil man kunne stedfæste dem som tilhørende noget organisk, og inspirationen er hentet i naturen.

Jeg bestræber mig på at holde motivet åbent, så beskueren kan bestemme selv.
Jeg går efter sansing og det intuitive.
Farverne er derfor mere valgt med “maven” end med “hovedet”.
Nøgleord for mig er oplevelse, tilstedeværelse, liv og bevægelse.

Kirsten Sparke
Oustrupvej 2
8620 Kjellerup
Tlf : 20 47 83 12
kirsten@sparke.dk

 

Vi har modtaget denne invitation som vi her videregiver

 

Så åbner 13 kunstnere igen værkstederne til den store årlige udstilling på:
 
B i l l e d k u n s t n e r v æ r k s t e d e r n e 
c h o k o l a d e f a b r i k k e n  o g  k r a p p l a k
 
Venligst videresend mail og vedhæftede invitation til:
Firmaets kunstforening
Andre kunstinteresserede
Del med dit netværk
Udskriv invitationen til opslagstavlen
 
Husk:
– at vi efter aftale modtager værkstedsbesøg og udstiller enkeltvis eller flere sammen i kunstforeninger, firmaer og på andre udstillingssteder. Se vores hjemmesider og kontakt os gerne.
 
Venlig hilsen – og på gensyn
Billedkunstnerværkstedet
chokoladefabrikken.com
Oddervej 93, 8270 Højbjerg
Kontakt:
Kisse Filipsen
tlf. 2019 3747
kisse@webspeed.dk
www.chokoladefabrikken.com
post@chokoladefabrikken.com
facebook: chokoladefabrikken.com