Om foreningen

Kjellerup Kunstforening blev stiftet i oktober 1975 og har bl.a. til formål at virke for kendskab til og forståelse af god kunst.

Hovedaktiviteten er 10-12 udstillinger om året hver af 3-4 ugers varighed. Udstillerne indbydes af bestyrelsen, som prioriterer kvaliteten højt. På udstillingerne indkøbes de kunstværker, der senere udloddes til medlemmerne på den årlige generalforsamling. Eventuelle suppleringskøb foretages hos foreningens “mest populære” kunstnere før generalforsamlingen. Indtil oktober 2005 udstillede vi på Kjellerup Rådhus, men da Kjellerup’s nye Bibliotek- og aktivitetshus “Mosaikken” blev indviet i oktober 2005, flyttede vore udstillinger til de nye og meget flotte rammer, hvor der i øvrigt som et ekstra plus er længere åbningstid, så publikum har bedre mulighed for at komme ind og se udstillingerne.

I forbindelse med nogle af udstillingerne holdes fernisering, hvor kunstneren er til stede. Derudover afholdes lejlighedsvise udstillinger med lokale kunstnere samt udstillinger i samarbejde med Blicheregnens Museum i Thorning. Det tilstræbes at tilbyde mindst ét kulturelt tilbud om året, f.eks. en foredragsaften eller en udflugt til et museum eller en kunstner.

Kunstforeningen er endvidere aktiv i Kjellerupegnens Kunstsamling, som er en selvejende institution, stiftet i 1982 på initiativ af Kjellerup Kunstforening. Kunstsamlingens formål er at fremskaffe og medvirke til indkøb af kunst til udsmykning på steder i kommunen, hvor mange mennesker kommer. Langt over 100 kunstværker er p.t. placeret på denne måde rundt om i kommunen.

Kjellerup Kunstforening og Kjellerup Kunstforenings Forlag har alene og i samarbejde med andre udgivet bøger, originalgrafik, plakater og kunstnerkort. Nogle af udgivelserne har haft til formål at støtte humanitære og kulturelle formål.

Aktive medlemmer betaler p.t.1000 kr. om året i kontingent og bliver gennemsnitligt udtrukket ved kunstudlodningen hvert andet år. Værdien af værkerne svarer til 2 års kontingent – eller sagt med andre ord: “man får kunst for hele sit kontingent”. For at give mulighed for at erhverve større og dyrere ting uden at sætte kontingentet op udloddes der desuden et antal kunstværker til den dobbelte værdi, som kan vælges mod, at man enten betaler prisdifferencen eller springer over, næste gang man skal trækkes. Dette vil i realiteten sige, at man på denne måde kan vælge af få næste trækning på forskud. Kunstværker, som er endnu dyrere, kan erhverves mod betaling af et tillægsbeløb.

På den årlige generalforsamling, der afholdes i oktober måned, udtrækkes omkring halvdelen af foreningens medlemmer, som vælger mellem de udstillede kunstværker i den rækkefølge, de bliver udtrukket. Omkring halvdelen har 100% chance for at blive udtrukket, resten har 50%. Begge kategorier har lige store chancer for at blive udtrukket henholdsvis først og sidst. Der er altid ophængt ekstra numre, så den sidst udtrukne har 10-15 kunstværker at vælge imellem. Disse ekstranumre vil derfor være “gengangere” ved senere generalforsamlinger. Vi håber naturligvis at man så vidt muligt deltager i generalforsamlingen, når man har chance for – eller skal udtrækkes, men skulle man være forhindret, er det naturligvis muligt at lave en prioriteret ønskeliste og aflevere denne til bestyrelsen.

Passive medlemmer har adgang til foreningens arrangementer, men har ikke stemmeret/ valgbarhed på generalforsamlingen og deltager ikke i udlodningen af de indkøbte kunstgenstande. Kontingentet er p.t. 100 kr. pr. år.

Man kan løbende følge med i vore aktiviteter og kunstindkøb på vores hjemmeside. Vel mødt i foreningen.