Generalforsamling 2018

Beretning fra Generalforsamlingen i
Kjellerup Kunstforening 2018

Det er dejligt at se jer her til generalforsamlingen, som jeg håber bliver lige så hyggelig og festlig som den plejer at være, så endnu en gang hjertelig velkommen.

 

Sidste år var det ikke muligt at få valgt nok medlemmer til bestyrelsen, så vi fik frie hænder til at supplere op hvis vi kunne finde nogen der kunne tænke sig at være med. Det lykkedes os at finde 2 der ville være suppleanter, Rita Van Diermen og Lone Skovborg, som har været flittige til hjælpe med årets opgaver. Så tusind tak for det. men vi har ikke fundet et bestyrelsesmedlem mere, så vi har klaret os med 6 bestyrelsesmedlemmer. Det vil derfor være rigtig dejligt, hvis der er nogen der vil stille op… nu kan i tænke over det indtil vi kommer til de punkter på dagsordnen, som drejer sig om valg. 

 

Hvad har vi så lavet det seneste år?

 

Vi har haft 9 udstillinger

 

Kjellerup Egnens Kunstsamling afholdt 35 års jubilæum, med en særlig hyldest til Orla Dietz. Vi var repræsenteret med 2 personer. Der var afsløring af en fin skulptur, der står i skulpturparken ved Grønningen og efterfølgende blev en Orla Dietz æres søjle afsløret i Vestergade inden der var reception i Mosaikken med festlige taler og hædersord til Orla Dietz. 

 

Vi har gennemgået vores kunstbeholdning og den er nu registreret på liste med foto og de data der er om værkerne.. vi har en pænt stor beholdning ..ca 175.000,- kr. nogle ting er dog af ældre dato og andre værker har vist sig at være svært omsættelige.

 

Vi havde planer om en byttekunst aften i marts måned, med auktion i samarbejde med JP Rammer i Ans ..vi var desværre nødt til at aflyse arrangementet pga for få tilmeldte. Bestyrelsen valgte dog at bruge tilbuddet om 20 % rabat på indramninger til at få nogen af værkerne indrammet, så de præsenterer sig bedre. 

 

Vi er kede af at det ikke er muligt for os at samle medlemmer til de arrangementer som vi forsøger os med….vi har derfor lavet lidt brainstorm  om hvad vi kan gøre for at Kjellerup Kunstforening kan få mere succes. Og vi vil selvfølgelig gerne høre hvis nogen har gode ideer. 

 

Vi vil gerne lave noget for vores medlemmer

Vi vil gerne have flere medlemmer

Vi vil gerne være mere synlige, 

 

For at styrke synligheden har vi efterhånden fået en aktiv Fb side, hvor i alle er meget velkommen til at dele vores opslag, så det kan komme rundt til rigtig mange. Vi har valgt, at ligge snap fotos op uredigeret, da det kun er ment som appetitvækker, værkerne bør ses in Real for at præsentere sig.

 

Vi har fået opbygget en ny hjemmeside, hvorfra vi sender nyhedsbreve om hvad der sker, nye udstillinger og hvad der ellers skal meddeles til medlemmer. F.eks. Orientering om de nye regler om persondata. Vi har haft stor gratis hjælp af min mand Ole til at forny siden, så den blev mere brugervenlig med et af de gængse programmer WordPress. Vi er rigtig glade for at det ser ud som i er flittige til at læse nyhedsbrevene …det er sådan noget min mand kan se i nogen statistikker. Der er kommet funktioner, hvor man ud over at tilmelde sig nyhedsbrev nu kan indmelde sig i foreningen, ligesom der ved arrangementer er muligt at tilmelde sig. Hvilket der er mange der har benyttet sig af. 

 

Vi har udskrevet en logokonkurrence, hvor vi har valgt vores kommende logo. Det vil vi præsentere senere, så i kan få det at se. Der er lavet aftale med vinderen, så han kan få overrakt sin præmie. Jeg kan oplyse at der indkom 42 ideer fra 18 forskellige deltagere, hvilket vi synes er flot tilslutning. Vi vil gerne takke for den store interesse.

 

Vi arbejder stadig med ideer om hvordan vi får flere medlemmer, da medlemstallet er faldende. Det skyldes dels naturlig afgang og at nogle medlemmer har været med så mange år, at de ikke mener de har plads til og brug for flere kunstværker. Sidste år havde vi 71 medlemmer, hvor vi nu er nede på 67 … så måske skal årets julegaveide være et medlemskab til Kjellerup Kunstforening ??

 

Hvad har vi så af planer for fremtiden?

 

Vi har aftaler om udstillinger for 2019 på plads

 

Vi har fået en udfordring omkring fremtidige udstillinger da Box1 skal indgå i den ombygning der er på skolen de næste 2 år. Men i samarbejde med biblioteket forventer vi at have styr på hvordan vi får løst det med staffelier, montrer og skillevægge  og hvor vi må benytte forhallen omkring Rotunden. Vores novemberudstilling som bliver hængt op den 1. Nov bliver i de ændrede faciliteter. Så det bliver pænt spændende. Så kom endelig og se hvordan det hele bliver

 

Vi arbejder videre på at få flere medlemmer.

 

Vi arbejder også med at få en fast aftale om omtale i Kjellerup Tidende, når der er ny udstilling.

 

Der arbejdes på at vi skal være en del at Kjellerup Byjubilæum 150 år. Som er næste år 2019, med div tiltag gennem hele året  men med særlig vægt på den 1. Uge af juni. Der kommer nærmere oplysninger både med det samlede program og især med vores deltagelse.

 

Der er kommet forespørgsel fra Kjellerupegnens Kunstsamling om vi kan samarbejde med dem …det ser vi meget positivt på og vil efter konstitueringen tage fat på den opgave.

 

Det var vist det, der er og har været i spil det seneste år.