Beretning til GF – 28.10.2021.

Beretning for 2021

Som nævnt indledningsvist, så blev GF og udlodning sidste år holdt ved hjælp af mødetelefon. Og bestyrelsens arbejde har også været udfordret i 2021 pga pandemien, vi har fortsat ikke kunnet gennemføre udstilling med de kunstnere, som vi har indgået aftaler med – heldigvis har der været forståelse fra kunstner side for aflysningerne.

Og bestyrelsesarbejdet bar også i opstarten præg af vi ikke kunne samles – så vi har afholdt nogle møder via telefonmøde og derfor haft færre emner på dagsordenen.

På konstitueringsmødet i november fik vi dog besluttet at fokusere på 2 primære emner:

Nedbringning af lager

Hvervning af medlemmer

Vi har gennemgået alle værker på lagret og det har medført:

Nogle værker blev udtaget til vurdering- ingen guldæg er dog blevet identificeret.

Vi har arbejdet med vores Facebook side i forsøg på at øge synligheden – og fremme aktiviteten – og et tiltag har været at udbyde kunst til salg – 6 værker er fundet til det formål

Vi ønsker også at etablere julekalender aktivitet – 9 værker er udvalgt til det – følg med på Facebook.

Så har vi et udsalg i aften –

7 værker til salg for min. Kr.500

13 værker til salg for min. Kr. 300

13-16 gamle værker som går til højst bydende

Alt i alt aktivitet som kommer medlemmerne til gode – kunst til billig penge og oprydning i vores lagerbeholdning.

Det andet fokus punkt – Hvervning af medlemmer:

Vi er pt. 58 medlemmer – tallet. Er stabilt men vigende.

Som Anne Grethe nævnte i sin beretning sidste år – vil vi bruge kræfter på at hverve flere medlemmer. Kjellerup kunstforening er en lokal forening som oprindeligt har sit udspring fra Kjellerup kommune – og der er løbet en del vand i åen, siden kommunen blev til Silkeborg kommune. Vi fornemmer også, at der er mange ældre medlemmer, og det er dem som over de senere år har meldt fra.

Vi har brugt en del møder på at drøfte foreningens fremtid.

Der har været mange bolde i luften – specielt har vi haft fokus på at udvikle foreningen – og ikke mindst overordnet sikrer foreningens overlevelse ved at hverve flere medlemmer, blive synlige på de sociale medier – ja generelt vække interesse for vores sag.

Det er ingen hemmelighed, at vi oplever flere medlemmer, som melder sig ud – og det af finde og hverve nye medlemmer er svært – ja hårdt arbejde. Det er dog lykkedes for os at få 9 nye medlemmer sidste år og 5 nye i år – så der er sket en udskiftning, da medlemstallet er nogenlunde på niveau. Det er vi tilfredse med er lykkedes.

Noget af det som har været til diskussion – er om vi skal forblive en lokal forening for Kjellerup egnen ?- eller skal vi brede foreningen ud fra det lokale til det midtjyske, som favner Silkeborg kommune bedre ? – skulle vi fx tage nyt navn ?Midtjysk kunstforening har været foreslået – evt. flytte aktiviter til et sted med mulighed forstørre tilslutning ? osv.

Uanset hvad så vil det betyde et større ressourcetræk fra vores bestyrelse – og vi har nok heller ikke alle haft hjertet med i lysten til at gå hele vejen.

Så vi har foreløbig besluttet, at vi forbliver lokale og knokler videre med at finde tiltag, som kan samle interesse.

Og seneste aktivitet var 28. Aug . Hvor vi havde bod på torvet sammen med handlestanden – hvor vi fortæller om foreningen og hverver nye medlemmer – og samtidig har åbent hus på biblioteket så interesserede kan kigge forbi og få indtryk af kunsten.

Hvad byder fremtiden på ?

Planlagt er endnu en dag i år med handelstanden med samme formål.

Så har vi Nolde -foredrag her lige om lidt den 16. november – vi fik allerede i 2020 et tilbud fra Hans Chr. Davidsen – som har været kulturredaktør på Flensborg Avis i 25 år.

Han udkommer i dette efterår med en bog om den dansk tyske maler Emil Nolde og den kunst som udsprang fra hans hånd – som I dag kan opfattes kontroversiel – da han flirtede med nazismen. Jeg håber, I har interesse for foredraget og kan finde tid til at støtte op om det. Tilmelding sker ved at indbetale kr.100 på MobilePay til Lis – I kan henvende jer her aften elller se nummeret på hjemmesiden.

Vi har endvidere planer om at afholde et malerkursus med Erik Dahl Nygaard her i byen i det nye år- hvis vi kan finde egnede lokaler til formålet – han er en farverig person, som vi også har et par værker til udlodning med i år.

Derudover vil vi arbejde videre med hvervning af medlemmer – tiltag, aktiviteter som vi tror kan øge fokus på foreningen og skabe interesse for medlemskaber.

Vi vil også i højere grad besøge kunstnere og eller kunstudstillinger med henblik på ad den vej at indkøbe god kunst – og have lidt mindre fokus på at al indkøb kommer via udstillinger her på Biblioteket.

Alt i alt har vi trods covid begrænsninger haft et godt bestyrelses år – med gode møder, diskussioner og engagement. Jeg vil benytte lejlighed til her at takke mine bestyrelseskolleger for arbejdet – det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer. Jeg glæder mig til spændende drøftelser og løsning af opgaver i det kommende år.

Venlig hilsen
Lissy