BERETNING for regnskabsåret 2019/2020

Iflg. vedtægterne for Kjellerup Kunstforening skal beretningen indeholde en orientering om, hvad der er sket i foreningen det forgangne år og lidt om planerne/tankerne om aktiviteter for det næste år.

Vi var så heldige, at vi fik valgt en bestyrelse, der var fuldtallig, men glæden var kort. For kort efter vores konstituerende møde, måtte en af de nyvalgte desværre melde ud, at hun pga. ændringer i arbejde og forestående flytning til anden landsdel var nødt til at trække sig. Vi har derfor gennem året arbejdet videre med 6 bestyrelsesmedlemmer. Vi kunne have valgt at indkalde en suppleant, men da vi tidligere havde klaret opgaverne med kun 5 i bestyrelsen, mente vi, det var ok.

Vi havde planlagt, at 2020 ud over vores kerneopgave med udstillinger, skulle bruges til at hverve nye medlemmer. Vi var 57 medlemmer ved regnskabsårets begyndelse, der har været 6 udmeldinger, og heldigvis har vi fået 9 nye medlemmer, så vi slutter på 60 medlemmer.

Der var planlagt diverse hvervningsaktiviteter, hvor vi, som “lokkemiddel”, skulle bortgive plakater til nye medlemmer. Der skulle være lodtrækning i forbindelse med udstillingerne og alt var kørt i stilling med start i marts 2020…… men så ved vi jo alle, hvad der skete … og jeg magter næsten ikke hverken sige det eller tænke det … så kom coronaen, og alt stod stille indtil august.  Vores spændende udstilling med kunstneren Erik Dahl Nygaard stod bare der, og næsten ingen havde nået at se den. Vi kunne ikke engang få den pillet ned, for skole og bibliotek var lukket helt ned. Heldigvis har vi fået lavet en aftale med ham, at vi på et senere tidspunkt kan få ham til at komme igen.  Vi måtte udsætte og aflyse udstillinger. Vi har kun haft 4/5 udstillinger i perioden. Vi har også en plan om et malekursus med Erik Dahl Nygaard, forhåbentligt i 2021.

Vi var i August med på torvet… til Kunst på torvet, hvor der var et mini Mont Martre med udøvende kunstnere, og der var en konkurrence. Her kunne de fremmødte tilskuer få en stemmeseddel, så de derefter kunne gå op i Mosaikken og se månedens udstilling og stemme på månedens kunstværk og vinde en gevinst. På trods af blæst var det en hyggelig dag og en win win oplevelse … oste og fiskemanden var tilfredse, de havde haft ekstra omsætning … og vi fik nysgerrige blikke fra både dem, der kom for at se, hvad der var gang i på torvet, og dem der kom for at købe “ sild og gamle Ole”.  Vi stod parat med indmeldelsesblanketter, men det var desværre ikke der, der var mest søgning, men vi fik profileret og fortalt om Kjellerup Kunstforening.

Vi havde også fået en indbydelse til at deltage i indvielsen af kunst i rundkørsel og frøerne i vandkunsten på torvet, den 3. oktober, men dette arrangement blev desværre ændret pga. af nye coronaregler, så det blev et mindre arrangement med få inviterede deltagere.

Vi har i bestyrelsen besluttet at skære ned på antallet af udstillinger, så de udstillede værker hænger nu i 2 måneder i stedet for kun 1 som tidligere.

Der er tre årsager til denne ændring:

  1. Antallet af medlemmer gør, at der skal tænkes på, hvor mange penge vi køber kunst for, da alle kunstnere er garanteret et køb mod, at de udstiller gratis.
  2. Vi vil gerne være så alsidige i vores indkøb, så bestyrelsen har været på indkøbsture på Art Herning og hos et par stenkunstnere – og denne frihed til indkøb håber vi kommer alle til gode.
  3. Det gør også, at bestyrelsen bedre kan overkomme opgaverne.

Nååh ja .. så er der faktisk en 4. grund. Vi har et par gange stået i den situation, hvor vi har haft svært ved at finde noget relevant/spændende kunst, der passer til foreningens økonomi, mellem det udstillede. Så fremover vil vi gerne på flere udstillinger i gallerier og på besøg hos kunstnere, så vi bedre kan vurdere og ikke kun udvælge vores udstillinger ud fra hjemmesider og brochurer.

Og hvad vil bestyrelsen så fremover … ud over, det jeg lige har nævnt om metode til indkøb af kunst.

Bestyrelsen vil arbejde videre med at skaffe flere medlemmer.  Hvordan det vil komme til udtryk, kan vi ikke lige sige, da det kommer an på, hvordan forsamlingsmulighederne bliver mm. Så lige nu er fremtiden også lidt usikker også hos, og måske bliver det næste år en smule stillestående ligesom resten af landet. Men vi vil være klar, når det igen er muligt.

Vi arbejder også på at få styr på hjemmesiden, da den ikke er ajourført, og nogen nok har opdaget, at der ikke er udkommet nyhedsbreve i lang tid. Derimod har vi gjort brug af Facebook og diverse grupper derinde.

Vi beklager, men vi har ikke haft nogen, der har kunnet overtage opgaven, men vi har nu fået en aftale om at få hjælp til at få hjemmesiden på skinner igen.

Formand
Anne Grethe Leth