Generalforsamling 2019 beretning

Generalforsamling 2019 beretning

Ved seneste generalforsamling var det ikke muligt at få valgt en fuldtallig bestyrelse. Generalforsamlingen gav derfor bestyrelsen fuldmagt til at se om de kunne finde et nyt bestyrelsesmedlem og ligesådan en suppleant. det har vi så kun delvist været heldige med. Lone Skovborg påtog sig at være suppleant .. så tak for det.  Vi var dog så uheldige at et bestyrelsesmedlem måtte trække sig af helbredsmæssige  årsager, så vi har det meste af året klaret os med 5 bestyrelsesmedlemmer i stedet for de 7 som vedtægterne foreskriver.

Medlemstallet er desværre faldet fra 67 sidste år til 57 ved regnskabsårets slutning, men allerede nu i det nye regnskabsår er tallet steget til 60, hvilket er lige på grænsen til at foreningen kan løbe rundt på sigt.

Vi fik i  forbindelse med skolens ombygning inddraget vores normale udstillingslokale og har måttet tage til takke med forhallen i mosaikken, som vi er i her. Det har givet nogenudfordringer, men med kreativitet er det lykkedes os at lave seværdige udstillinger.

Vi har i årets  løb haft 9 udstillinger med mange forskellige kunstformer, men mest div former for billedkunst, sten/skrot og bronce figurer.  Der har været 1 mdr oktober med fremvisning af værker til udlodningen.  December og januar  har vi en udstiller,  juli måned hvor skolen er lukket har vi ingen udstilling.

Der er især en udstilling som kræver et ekstra ord.  Det var juni mdr hvor vi fejrede Kjellerup bys 150 års jubilæum, med en udstilling af 23 værker af lokale kunstnere. Vi havde annonceret og indbudt til udstillingen, der var indlevering af værker i teltet på torvet, og dagen efter blev der afholdt fernisering i Mosaikken, hvor værkerne var udstillet hele juni måned. Der var jernskulptur, ikoner, tegninger, akvarel, akryl i skønne udformninger. Vi var rigtig glade for  den store opbakning både fra de lokale kunstnere, hele byen, og fra Lagkagehuset som sponsorede en  lækker chokoladekage.

I august måned og som et led i byjubilæet blev der arrangeret et besøg hos kunstner Erik Dahl Nygaard. Det var en fantastisk aften, og der er kun 1 ting at sige om det … der gik i glip af en kunstnerisk, spændende, sjov og hyggelig aften. Der var 2 deltagere ud over bestyrelsen. Så det viste sig desværre igen at det ikke er det vores medlemmer prioriterer, så nok ikke det vi vil gøre så meget i.

Jeg ved ikke om nogen har bemærket at vores hjemmeside og nyhedsbreve ikke har været så præcise med opdatering og udsendelse, hvilket skyldes sygdom, vi har dog fundet en midlertidig løsning, med hjælp fra en ung skoleelev indtil vi forhåbentligt finder en mere permanent løsning, så bare sig til hvis der en der har lyst.

Dette bringer mig automatisk til …..Planer og ønsker for næste år.

Vi arbejdez videre for at få flere medlemmer og for at få en fuldtallig bestyrelse ….vi glæder os over at det ser ud til at der er nye kræfter til at hjælpe med og give nye input til bestyrelsesarbejdet. Ligesom der allerede er nye medlemmer der har meldt sig til

På grund af medlemstallet og økonomien i indkøb af ny kunst i forhold til udlodningen, har vi besluttet at nedsætte det beløb vi garanterer kunstneren vi køber værker for. Ligesom vi påtænker at undlade at holde udstilling i august.

Vi har talt om evt at afholde auktion over nogen af de kunstværker vi har i depotrummet, men mangler at finde ud af de praktiske forhold.

Vi tager gerne imod ideer til hvad der kan. gøres for  at stabilisere og udvide  medlemstallet

Vi hører også gerne om der er ideer til aktiviteter som kan trække både nuværende medlemmer  og nye medlemmer op af sofaen.

Vi er i fuld gang med at planlægge det næste års udstillinger og har aftaler frem til april 2020. Der er rigtig mange kunstnere der henvender sig for at få lov at udstille, ligesom bestyrelse tager på ture og udstillinger for at vælge spændende og alsidig kunst til udstilling.