December Måneds udstillere. 2015

Bent Jensen fra Dollerup. Billedhugger og udstiller med stenfigurer og støbte figurer i bronze.
Hovedtemaet er fugle.
Gunnar Hovgesen udstiller malerier i ekspressionistisk stil.