Asger Jorns 100 års dag

I am a swan – Grafisk Værksted Silkeborg fejrer Asger Jorns 100 års dag.

Udstillingen er nu nået til Mosaikken i Kjellerup.

Grafisk Værksted Silkeborg vil give borgere i hele Silkeborg Kommune mulighed for at stifte bekendtskab med særligt Asger Jorns grafiske produktioner.

Udstillingen åbnede mandag d. 3. marts kl. 17 på Grafisk Værksted, Skolegade 21, Silkeborg og vandrer derefter videre til andre steder i kommunen.

Vandreudstillingen tager afsæt i en plakatkonkurrence, hvor kunstnere fra Grafisk Værksted inviteres til at udforme et grafisk værk i et nutidigt billedsprog med inspiration fra Jorns modifikation ”Le canard inquiétant (Den foruroligende ælling)”.

Udstillingen er nu nået til Mosaikken i Kjellerup. Kig ind og se de 14 kunstneres meget forskellige og meget spændende værker.

De deltagende kunstnere er: Bente Aarøe, Birthe Klit, Inge Therkelsen, Jette Bækgaard, Joe Ingvartsen, Jytte Dunck Pedersen, Jørn-Ulrik Søndergaard, Kirsten Winther, Lilian Vestergaard, Lis Rejnert Jensen, Mari Dahl, Nurith Lumer-Klabbers, Steen A. Hovmand, Taina Hvidlykke.
Grafisk værksted Silkeborg har udgivet et katalog i anledning af projektet. Kataloget kan også ses/købes i Mosaikken.

Kunsthistoriker Rigmor Lovring har skrevet følgende forord til kataloget:

Grafiske billeddigte
Dansk kunstgrafik er præget af såvel frodighed som mangfoldighed og viser et kunstnerisk udtryk fuldt så vægtigt som i alle andre kunstneriske medier, og lysten til at eksperimentere afspejles i en vedvarende søgen efter nye udtryk.

Grafisk kunst bruges som fællesbetegnelse for alle metoder til reproduktion af skrift og tegning. Og den grafiske industris muligheder er mange.

Det grafiske billedtryk, det kan være kobbertryk, træsnit, litografi med flere, der som regel udføres på papir, er bearbejdet ind i forskellige teknikker eller en kombination af disse for sluttelig ag blive mangfoldiggjort fra en trykform.

Væsentlige tendenser og højdepunkter er med til at fortælle om dansk grafiks udvikling frem til en i dag fin og selvstændig kunstnerisk bearbejdelse af det grafiske materiale, hvor teknik og indhold, i såvel forholdet mellem de sort- hvide klange som mellem form og farve presses mod det ypperste.

Kunstnerne er fritstillede i deres valg af arbejdsmetode. Og med tegningen som udgangspunkt, det kan være i en søgende og fabulerende eller en måske lidt tør systematisering af billedfladen, skaber de rækken af spændingsfyldte grafiske blade ind i stærkt stemningsmættede dramatiske scenerier.

De tusinder af danske grafiske blade, som gennem årene er strømmet ud fra landets mange værksteder og atelierer, fortæller om såvel sprudlende individuelle som tidsbundne udtryk. Alle afspejler de visioner af et enormt verdensbillede fyldt med en intens spænding.

Opfordringen til at deltage i en grafisk markering af Asger Jorns 100 års jubilæumsfødselsdag kommer fra Grafisk Værksted i Silkeborg, der nu i snart 50 år har fungeret som byens samlingssted for kunstnere omkring det grafiske arbejde.

Asger Jorn også kaldet den fabulerende digter stod selv for en enorm grafisk produktion i årene fra 1932 til 1972. Og med inspiration hentet i Jorns maleriske modifikation ”Le canard inquiétant” (Den foruroligende ælling) har de forskellige kunstnere bygget videre på Jorns visuelle digteriske åre, hvilket kan opleves i rækken af de mange nyskabte grafiske billeddigte.

Vel mødt i Mosaikken
Kjellerup Kunstforening