Nytårshilsen

Kære alle medlemmer i Kjellerup Kunstforening

Her på en af årets sidste dage en lille hilsen med ønsket om et rigtigt godt Nytår til Jer alle.

Ved foreningens generalforsamling i oktober måned fik vi givet vore vedtægter en lille, men tiltrængt opgradering til “nutiden”. Der er ikke tale om gennemgribende ændringer, men en kommunalreform betød fx et nyt kommunenavn. En anden ændring betyder, at vi i bestyrelsen ikke længere vælges for kun 1 år ad gangen, men for 2 år, således at 4 medlemmer vælges på lige år og 3 vælges på ulige år. Denne ændring har vi ønsket for hele tiden at sikre, at der er bestyrelsesmedlemmer, der har et vist kendskab og erfaring med opgaverne.

Vi fik efter et par år med kun én suppleant i bestyrelsen valgt en mere, således at vi nu er fuldtallige. Irene Porse blev nyvalgt, velkommen til dig Irene, det er altid godt med friske øjne. Formelt er vi 7 i bestyrelsen og 2 suppleanter, men det skelner vi slet ikke på i arbejdet. Alle bidrager på lige fod og er med til at udvælge kunstnere, til at arrangere udstillinger, hænge op – tage ned o.s.v. Det synes vi giver et godt flow og sikrer en stor mangfoldighed og variation. Har du som medlem forslag til nye udstillere, så lad os det endelig også vide, det er altid godt med ny inspiration.

Det forgangne “kunstår” har budt på en varieret række af udstillinger med bl.a. Vibeke Lawaetz, Per Flemming, Ulla Bille, Simon Meldgaard, Andrzej Kasprzak, Bodil Dam, Jens Birkemose, Carsten Franck og Pia Wiborg. En række nye spændende udstillinger venter, se under “udstillingskalenderen”.

Tilmeld Jer også vores nyhedsmail på hjemmesiden, så får du indimellem et nyhedsbrev og info om eventuelle arrangementer m.v.

Vi arbejder på at gøre vores hjemmeside endnu bedre og mere brugervenlig. Vi er ikke i mål endnu, men vi har det udgangspunkt, at I alle har forståelse for, at dette her er en fritidsbeskæftigelse for os – og at vi har en del andet at passe ved siden af. Vi arbejder på sagen, kanske i små nøk, men vi er på vej

Udlodningen til medlemmerne var igen i år en stor succes. Det er forunderligt, at det næsten altid lykkedes, at de udtrukne medlemmer får kunst, der er mellem deres 3 – 5 første prioriteringer, men det gør det.

Vi har fastholdt vores kontingent pris på 750 kr. om året og vi fastholder, at man ALTID får god kunst for ALLE pengene. Vi håber at I fortsat vil tænke, at et medlemskab af kunstforeningen er en både sjov og hyggelig måde, at få lidt ny kunst til hjemmet på. Og kender du/I nogen, som I tænker kunne have fornøjelse af at være med, ja så er der plads til nye medlemmer.

Tak for året der gik og på gensyn i 2013.

med venlig hilsen
Kjellerup Kunstforening