Nyt fra Generalforsamlingen 30 Oktober 2017

Referat af generalforsamling 30. Oktober 2017

Velkomst og orientering om at alle fremmødte medlemmer var velkommen til at tage 4 plakater med hjem, som en lille kunstgave. Plakaterne er udført at netop afdøde Hans Chr. Thomsen.

1. Valg af dirigent.
Lone Skovborg blev foreslået af bestyrelsen og valgt.

2. Formandens beretning.
Irene orienterede om årets opgaver, de 9 udstillinger der har været og lidt om hvilke planer der er for næste år.

Se beretningen i hele sin længde på Kjellerup kunst.dk og på Facebook Kjellerup Kunstforening.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab ved kasserer
Lis gennemgik årets regnskab, der var ikke yderligere spørgsmål,

Regnskabet blev godkendt

4. Valg af medlemmer
Afgående bestyrelsesmedlemmer. Irene Saul Porse, Vibeke og Solveig.

Nyvalgt til bestyrelsen, blev de to tidligere suppleanter. Lisbet og Inger Lise.
Det var ikke muligt, at finde det sidste bestyrelsesmedlem blandt de fremmødte, så generalforsamlingen gav bestyrelsen fuldmagt til at forsøge at finde 1 mere.

Valg af 2 suppleanter.

Som suppleant var der ingen, der meldte sig, så også her må bestyrelsen se om der kan findes 2 der har lyst til at indgå. Efterfølgende har vi fået tilsagn fra Rita Van Diermen om at hun gerne vil være suppleant.

5. Valg af revisor og revisorsuppleant
Der var genvalg til begge poster

6. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår 1.000,- stigning på 250,-
Bestyrelsen ønsker skriftlig afstemning.

Stemmer for 20. Stemmer imod 3

Generalforsamlingen har hermed besluttet, at kontingentet fremover vil være. 1.000 kr. pr år.

7. indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag

8. Evt.
Der var ikke nogen der ønskede at spørge eller tilføje noget.

Beretning for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017

Kære medlemmer og venner – hjertelig velkommen til årets generalforsamling i Kjellerup Kunstforening.
Det er som altid en begivenhed som vi alle ser frem til. Nogle for hyggens skyld og nogle med sommerfugle i maven – over hvilket kunstværk kommer jeg mon hjem med i år – og kommer jeg overhovedet hjem med et kunstværk i år.
I år har vi udover som vanligt at repræsentere årets udstillere også været i vores gemmer og har fundet nogle lidt anderledes værker i år.
Vi har i denne periode afholdt 9 udstillinger: Martha Holm, Anne Mette Cortsen, Mette Maya Gregersen, Lone Mørkøre, Rie Brødsgaard, Margit Dørflinger, Dorte Trønninge, Maja Bøving og i sidste måned sluttede vi af med Inge Hørup.
Som jeg også nævnte ved sidste års generalforsamling, ser vi stadig en ændring i valget af kunstværker ved vores generalforsamling. I – vi medlemmer vælger i større grad dyrere og større kunst, hvilket heldigvis også hjælper os i bestyrelsen – ment på den måde, at da vi altid bestræber os på at lave udstillinger i et højt niveau, er kunstværkerne desværre også det dyrere i indkøb. Vi er ”ret gode” til at forhandle os ned i pris, så vi får mere for pengene ved udstillerne – dette naturligvis med respekt for kunstneren og dennes kunst – det er en balancegang.
Det bringer mig også ud på næste emne vi skal have op til denne generalforsamling. Som nævnt ovenfor, er kunst af kvalitet blevet dyrt i mammon. Vi har i bestyrelsen diskuteret igennem nogle år, om medlemsskabet skulle stige i beløb, og i år er i nået til den konklusion, at det bliver vores indstilling. Vi anbefaler derfor at medlemsskabet skal stige til 1000 kr. om året – og det skal vi stemme om til denne generalforsamling. Vi afvikler en anonym stemning med sedler. Da vores frivillige arbejde her i bestyrelsen sommetider kan give os grå hår i forbindelse med at forhandle pris på kunst, håber vi naturligvis at i er enige i vores mening – men ja lad os stemme om det i aften.
Vi i bestyrelsen vil også som altid gerne have flere og nye bestyrelsesmedlemmer i foreningen. I år er der desværre 3 personer der træder ud. Det er Vibeke, Solveig og jeg selv. Vi håber naturligvis at der i aften tilbyder sig nye bestyrelsesmedlemmer – til det dejlige og begrænsede arbejde – det er virkeligt hyggeligt når vi mødes. I den forbindelse vil jeg også kort nævne vores Facebook-side og Hjemmeside – disse varetages af Anne Grethe – og du gør det så godt Besøg endelig vores sider, og nævn disse for potentielle medlemmer og venner.
Vi besluttede sidste år, at hvis man kunne skaffe et medlem til kunstforeningen, fik man selv en kunstgave. Vi har ikke modtaget nogle henvendelser fra jer, men skulle det være en fejl, så kom endelig til os – og fortsæt endelig med at hverve nye medlemmer – HUSK her i vores kunstforening, får man altid kunst for hele medlemsskabet (og mere til).
Vi har tidligere lagt op til jer medlemmer om hvorvidt i havde nogle ønsker til enten udstillere eller arrangementer eller andet – og dertil er i stadig mere end velkommen.
Vi har modtaget et forslag fra JP Rammer, som både er medlem men også en samarbejdspartner. De har tilbudt at vi sammen kan holde et arrangement med noget i stil med bytte kunst – eller kunstauktion og i samme forbindelse har de tilbudt at give 10 % i rabat denne aften, hvis man har noget til indramning. Bestyrelsen takker for det fine tilbud og vil i den nærmeste tid undersøge muligheder og interesse herfor.
Jeg vil igen i år slutte min beretning og takke jer medlemmer, mine kolleger i bestyrelsen, både de gamle, de nye, og ikke mindst de aftrædende. Der skal også lyde en stor tak til vores samarbejdspartnere, vores kunstnere, Kjellerup Skole, Kjellerup Bibliotek, JP-Rammer, Midtjyllands Avis og jeg undskylder hvis jeg har glemt nogle.Tak.