Inge Lis Jørgensen


Min baggrund for at male er:
1½ år på Grafisk Skole i Århus (1984-85)
og 4 år Århus Kunstakademi, fagskolen for maleri (1987-91).
Begge skoler på fuld tid.
Div. kurser, bl. a. 18 uger på Holbæk Kunsthøjskole (1983)
Desuden den erfaring, de efterfølgende 22 års arbejde med maleriet har givet mig.

Jeg arbejder med oliemaleri, akvarel og tegning.
Motivmæssigt falder mit arbejde i 2 dele: Om sommeren maler/tegner jeg udendørs i landskabet og om vinteren arbejder jeg med abstraktioner ud fra naturoplevelser.
Hvad der interesserer mig i landskabet er lyset, farven og rytmerne. Og de samme 3 ting er mine abstrakte malerier bygget op omkring.
Iagttagelsen, indlevelsen og oplevelsen er vigtige for mig. Det er de almindelige landskaber: en kornmark, et kig ind mellem træstammer, drivende skyer, der interesserer mig. Ikke det specielle og spektakulære.
Når jeg maler abstrakte malerier, tager de ofte udgangspunkt i modsætningspar som f. eks. lyset og mørket, det stille og det larmende, stilstand og bevægelse… Kontraster, som jo også findes i naturen.

Udstillinger:
Jeg har de sidste 22 år udstillet mange steder på gallerier og i kunstforeninger. På Kunstnernes Påskeudstilling i 1992. Også en enkelt gang i Kjellerup Kunstforening, det var i 1996.

Senest har jeg udstillet:
På Klosterlund Museum i 2010, en udstilling med malerier og akvareller fra Bølling Sø. I forbindelse hermed udgav jeg en lille bog: ”Rundt om Bøllingsø”, med mine billeder og med lyriske tekster af Palle Kousgaard.
I Danmarks Radios Kunstforening i Århus, november 2010.
På Kulturspinderiet i Silkeborg i 2011. Udstillingen hed: ”5 Figurative Malere” og gruppen bestod, foruden mig, af Kurt Heegaard Jacobsen, Rigmor Bak Frederiksen, Klaus Becker og Niels Ryberg.
På Bovbjerg Fyr i påsken 2012.
I Sydthy Kunstforening 2013 : Udstillingen” Sansninger” , sammen med keramiker Vibeke Krog

Underviserjob:
Foruden mit arbejde som udøvende billedkunstner, er jeg beskæftiget som underviser på kunstskolen Billedværkstedet i Silkeborg. Jeg underviser i tegning, akvarel og maleri.
Kig også på min hjemmeside: www.ingelisjoergensen.dk

Venlig hilsen
Inge Lis Jørgensen