Beretning til GF – 28.10.2021.

Beretning for 2021

Som nævnt indledningsvist, så blev GF og udlodning sidste år holdt ved hjælp af mødetelefon. Og bestyrelsens arbejde har også været udfordret i 2021 pga pandemien, vi har fortsat ikke kunnet gennemføre udstilling med de kunstnere, som vi har indgået aftaler med – heldigvis har der været forståelse fra kunstner side for aflysningerne.

Og bestyrelsesarbejdet bar også i opstarten præg af vi ikke kunne samles – så vi har afholdt nogle møder via telefonmøde og derfor haft færre emner på dagsordenen.

På konstitueringsmødet i november fik vi dog besluttet at fokusere på 2 primære emner:

Nedbringning af lager

Hvervning af medlemmer

Vi har gennemgået alle værker på lagret og det har medført:

Nogle værker blev udtaget til vurdering- ingen guldæg er dog blevet identificeret.

Vi har arbejdet med vores Facebook side i forsøg på at øge synligheden – og fremme aktiviteten – og et tiltag har været at udbyde kunst til salg – 6 værker er fundet til det formål

Vi ønsker også at etablere julekalender aktivitet – 9 værker er udvalgt til det – følg med på Facebook.

Så har vi et udsalg i aften –

7 værker til salg for min. Kr.500

13 værker til salg for min. Kr. 300

13-16 gamle værker som går til højst bydende

Alt i alt aktivitet som kommer medlemmerne til gode – kunst til billig penge og oprydning i vores lagerbeholdning.

Det andet fokus punkt – Hvervning af medlemmer:

Vi er pt. 58 medlemmer – tallet. Er stabilt men vigende.

Som Anne Grethe nævnte i sin beretning sidste år – vil vi bruge kræfter på at hverve flere medlemmer. Kjellerup kunstforening er en lokal forening som oprindeligt har sit udspring fra Kjellerup kommune – og der er løbet en del vand i åen, siden kommunen blev til Silkeborg kommune. Vi fornemmer også, at der er mange ældre medlemmer, og det er dem som over de senere år har meldt fra.

Vi har brugt en del møder på at drøfte foreningens fremtid.

Der har været mange bolde i luften – specielt har vi haft fokus på at udvikle foreningen – og ikke mindst overordnet sikrer foreningens overlevelse ved at hverve flere medlemmer, blive synlige på de sociale medier – ja generelt vække interesse for vores sag.

Det er ingen hemmelighed, at vi oplever flere medlemmer, som melder sig ud – og det af finde og hverve nye medlemmer er svært – ja hårdt arbejde. Det er dog lykkedes for os at få 9 nye medlemmer sidste år og 5 nye i år – så der er sket en udskiftning, da medlemstallet er nogenlunde på niveau. Det er vi tilfredse med er lykkedes.

Noget af det som har været til diskussion – er om vi skal forblive en lokal forening for Kjellerup egnen ?- eller skal vi brede foreningen ud fra det lokale til det midtjyske, som favner Silkeborg kommune bedre ? – skulle vi fx tage nyt navn ?Midtjysk kunstforening har været foreslået – evt. flytte aktiviter til et sted med mulighed forstørre tilslutning ? osv.

Uanset hvad så vil det betyde et større ressourcetræk fra vores bestyrelse – og vi har nok heller ikke alle haft hjertet med i lysten til at gå hele vejen.

Så vi har foreløbig besluttet, at vi forbliver lokale og knokler videre med at finde tiltag, som kan samle interesse.

Og seneste aktivitet var 28. Aug . Hvor vi havde bod på torvet sammen med handlestanden – hvor vi fortæller om foreningen og hverver nye medlemmer – og samtidig har åbent hus på biblioteket så interesserede kan kigge forbi og få indtryk af kunsten.

Hvad byder fremtiden på ?

Planlagt er endnu en dag i år med handelstanden med samme formål.

Så har vi Nolde -foredrag her lige om lidt den 16. november – vi fik allerede i 2020 et tilbud fra Hans Chr. Davidsen – som har været kulturredaktør på Flensborg Avis i 25 år.

Han udkommer i dette efterår med en bog om den dansk tyske maler Emil Nolde og den kunst som udsprang fra hans hånd – som I dag kan opfattes kontroversiel – da han flirtede med nazismen. Jeg håber, I har interesse for foredraget og kan finde tid til at støtte op om det. Tilmelding sker ved at indbetale kr.100 på MobilePay til Lis – I kan henvende jer her aften elller se nummeret på hjemmesiden.

Vi har endvidere planer om at afholde et malerkursus med Erik Dahl Nygaard her i byen i det nye år- hvis vi kan finde egnede lokaler til formålet – han er en farverig person, som vi også har et par værker til udlodning med i år.

Derudover vil vi arbejde videre med hvervning af medlemmer – tiltag, aktiviteter som vi tror kan øge fokus på foreningen og skabe interesse for medlemskaber.

Vi vil også i højere grad besøge kunstnere og eller kunstudstillinger med henblik på ad den vej at indkøbe god kunst – og have lidt mindre fokus på at al indkøb kommer via udstillinger her på Biblioteket.

Alt i alt har vi trods covid begrænsninger haft et godt bestyrelses år – med gode møder, diskussioner og engagement. Jeg vil benytte lejlighed til her at takke mine bestyrelseskolleger for arbejdet – det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer. Jeg glæder mig til spændende drøftelser og løsning af opgaver i det kommende år.

Venlig hilsen
Lissy

BERETNING for regnskabsåret 2019/2020

Iflg. vedtægterne for Kjellerup Kunstforening skal beretningen indeholde en orientering om, hvad der er sket i foreningen det forgangne år og lidt om planerne/tankerne om aktiviteter for det næste år.

Vi var så heldige, at vi fik valgt en bestyrelse, der var fuldtallig, men glæden var kort. For kort efter vores konstituerende møde, måtte en af de nyvalgte desværre melde ud, at hun pga. ændringer i arbejde og forestående flytning til anden landsdel var nødt til at trække sig. Vi har derfor gennem året arbejdet videre med 6 bestyrelsesmedlemmer. Vi kunne have valgt at indkalde en suppleant, men da vi tidligere havde klaret opgaverne med kun 5 i bestyrelsen, mente vi, det var ok.

Vi havde planlagt, at 2020 ud over vores kerneopgave med udstillinger, skulle bruges til at hverve nye medlemmer. Vi var 57 medlemmer ved regnskabsårets begyndelse, der har været 6 udmeldinger, og heldigvis har vi fået 9 nye medlemmer, så vi slutter på 60 medlemmer.

Der var planlagt diverse hvervningsaktiviteter, hvor vi, som “lokkemiddel”, skulle bortgive plakater til nye medlemmer. Der skulle være lodtrækning i forbindelse med udstillingerne og alt var kørt i stilling med start i marts 2020…… men så ved vi jo alle, hvad der skete … og jeg magter næsten ikke hverken sige det eller tænke det … så kom coronaen, og alt stod stille indtil august.  Vores spændende udstilling med kunstneren Erik Dahl Nygaard stod bare der, og næsten ingen havde nået at se den. Vi kunne ikke engang få den pillet ned, for skole og bibliotek var lukket helt ned. Heldigvis har vi fået lavet en aftale med ham, at vi på et senere tidspunkt kan få ham til at komme igen.  Vi måtte udsætte og aflyse udstillinger. Vi har kun haft 4/5 udstillinger i perioden. Vi har også en plan om et malekursus med Erik Dahl Nygaard, forhåbentligt i 2021.

Vi var i August med på torvet… til Kunst på torvet, hvor der var et mini Mont Martre med udøvende kunstnere, og der var en konkurrence. Her kunne de fremmødte tilskuer få en stemmeseddel, så de derefter kunne gå op i Mosaikken og se månedens udstilling og stemme på månedens kunstværk og vinde en gevinst. På trods af blæst var det en hyggelig dag og en win win oplevelse … oste og fiskemanden var tilfredse, de havde haft ekstra omsætning … og vi fik nysgerrige blikke fra både dem, der kom for at se, hvad der var gang i på torvet, og dem der kom for at købe “ sild og gamle Ole”.  Vi stod parat med indmeldelsesblanketter, men det var desværre ikke der, der var mest søgning, men vi fik profileret og fortalt om Kjellerup Kunstforening.

Vi havde også fået en indbydelse til at deltage i indvielsen af kunst i rundkørsel og frøerne i vandkunsten på torvet, den 3. oktober, men dette arrangement blev desværre ændret pga. af nye coronaregler, så det blev et mindre arrangement med få inviterede deltagere.

Vi har i bestyrelsen besluttet at skære ned på antallet af udstillinger, så de udstillede værker hænger nu i 2 måneder i stedet for kun 1 som tidligere.

Der er tre årsager til denne ændring:

  1. Antallet af medlemmer gør, at der skal tænkes på, hvor mange penge vi køber kunst for, da alle kunstnere er garanteret et køb mod, at de udstiller gratis.
  2. Vi vil gerne være så alsidige i vores indkøb, så bestyrelsen har været på indkøbsture på Art Herning og hos et par stenkunstnere – og denne frihed til indkøb håber vi kommer alle til gode.
  3. Det gør også, at bestyrelsen bedre kan overkomme opgaverne.

Nååh ja .. så er der faktisk en 4. grund. Vi har et par gange stået i den situation, hvor vi har haft svært ved at finde noget relevant/spændende kunst, der passer til foreningens økonomi, mellem det udstillede. Så fremover vil vi gerne på flere udstillinger i gallerier og på besøg hos kunstnere, så vi bedre kan vurdere og ikke kun udvælge vores udstillinger ud fra hjemmesider og brochurer.

Og hvad vil bestyrelsen så fremover … ud over, det jeg lige har nævnt om metode til indkøb af kunst.

Bestyrelsen vil arbejde videre med at skaffe flere medlemmer.  Hvordan det vil komme til udtryk, kan vi ikke lige sige, da det kommer an på, hvordan forsamlingsmulighederne bliver mm. Så lige nu er fremtiden også lidt usikker også hos, og måske bliver det næste år en smule stillestående ligesom resten af landet. Men vi vil være klar, når det igen er muligt.

Vi arbejder også på at få styr på hjemmesiden, da den ikke er ajourført, og nogen nok har opdaget, at der ikke er udkommet nyhedsbreve i lang tid. Derimod har vi gjort brug af Facebook og diverse grupper derinde.

Vi beklager, men vi har ikke haft nogen, der har kunnet overtage opgaven, men vi har nu fået en aftale om at få hjælp til at få hjemmesiden på skinner igen.

Formand
Anne Grethe Leth

 

 

Marts og april nyhedsbrev fra Kjellerup Kunstforening

Kjellerup Kunstforening – nyhedsbrev marts og april 

 

Ny udstilling i Kjellerup Kunstforening
Kjellerup Kunstforening inviterer til en ny udstilling i Kjellerup Kulturhus Mosaikken og kunstneren er kunstmaler Erik Dahl Nygaard. Kom og oplev en storslået udstilling med et fyrværkeri af farver. Kom og stem på dine 3 favoritter og dermed deltag i lodtrækningen om en fin donations vingave fra Carla C. Vinspecialisten Kjellerup og et lille værk fra kunstneren selv.

Kjellerup Kunstforening samler kun på godt kunst og glade medlemmer 🙂
 

 

Skrevet om kunstner Erik Dahl Nygaard
Født 4. juni 1957 i Nykøbing Mors
Atelier Smedegården
Rettrup Kærvej 4 7860 Spøttrup

Atelier:
Rettrup Kærvej 4 7860 Spøttrup
Mosegårdsvej 42 9990 Skagen

Stor udstillingsaktivitet:
Udstillet over alt i DK, samt udsmykket virksomheder og institutioner. Solgt til stat, amt og kommuner. Medlem af Danske Billedkunstneres Fagforening

Man kan ikke undgå, at lægge mærke til malerierne udført af Erik Dahl Nygaard. Ingen tvivl om det – de farverige sprudlende billeder fanger straks blikket.

I de fleste billeder aner man menneskelige konturer, og hvert billede udsender et signal, der synes at koncentrere sig om relationer og mennesker imellem, hvor store ord som, had, kærlighed, kulde, fjendskab, venskab, humor og i særdeleshed erotik kunne bruges som ordforråd til en beskrivelse af billederne.

Det synes som om billederne nettop er fanget i øjeblikket, i et spændingsfelt mennesker i mellem. I billederne fornemmes der både ro og harmoni, samtidig med at der ofte er fuld knald på farver og pensel, så der ved betragtning af billedet eksploderer en begivenhed, en følelse eller en udløsning af stemninger og sanser, lige i hovedet på en. Man bliver betaget af billedernes livsbekræftende udtryk, og det samlede udtryk kunne afstedføre tanker som: Tro på næstekærlighed, menneskeheden samt stor lyst til, og glæde ved kunsten. Bag de synlige konturer anes en dunkel og mystisk side, hvor dæmonerne raser. En stor sårbarhed ligger slet skjult i motiverne, hvor de voldsomme strøg ofte afleder opmærksomheden fra de forsigtige bløde nænsomme partier.

Beskriver man Eriks malerier, beskriver man også manden selv, og en betragtning af disse billeder bliver hurtigt en betragtning af én selv i dialog med billedet. I forvisning om ærlighed og kærlighed står i højsædet, er man i gode hænder på rejsen i fantasiens verden.

 
Du ønskes en god kunstmåned! 🎨

Nyhedsbrev – Kjellerup Kunstforening – februar

Kjellerup Kunstforening – nyhedsbrev februar

Kære alle medlemmer,

Vi håber, at “vinter-veeret” ikke har taget for hårdt på jer! Og I har det godt.⛄

Februar står for døren … og dermed ståe vi maks-klar med en ny udstilling i Mosaikken. Det er Kjellerup Kunstforening der denne måned kan vise en spændende og anderledes kunstoplevelse frem. Det Skæve Skur, som til dagligt holder til i Søndergade 12, har haft travlt med pensler og de store lærreder. der kommer lidt flere oplysninger om Glennie senere. Her er så lidt oplysninger om Glennie og hendes kunst.
 


GLENNIE LUND JENSEN – KUNSTMALER
”Det kommer til live, mens jeg arbejder”

 

Kunstmaler: Glennie Lund Jensen arbejder intuitivt med sine værker. For hende er hele processen fra ide til færdigt kunstværk; en leg, et langt kunstnerisk og håndværksmæssigt eksperiment.

”Jeg går i gang med et værk et sted, og meget ofte lander jeg et helt andet sted, end jeg regnede med”, fortæller hun. Det er den direkte forbindelse mellem det intuitive og den hændværksmæssige kunnen, der langt hen ad vejen driver Glennie.

Som barn af en malerfamilie, der både har bestået af kunst- og husmalere, har Glennie Lund Jensen fået maleriet ind med modermælken. Hun maler, fordi hun ikke kan lade være.
Glennie besidder en indre drivkraft og en enorm nysgerrighed omkring det at skabe noget. Kunstværkerne kommer ud af hende nærmest af sig selv, styret af hendes tanker og sindsstemninger.
Og ligeledes styret af en uslukkelig tørst efter at lege og eksperimentere med kunstmaleriet som et håndværk, hvor en stor viden om metoder og teknikker udvider horisonten for det mulige.
Hun laver gerne kunstværker på bestilling, hvis hun får lov til at bevare styringen og arbejde ud fra sin egen stil og tilgang.
Glennie Lund Jensen er indehaver af et galleri og arbejdende, kreativt værksted i Kjellerup ved Silkeborg.

Galleri: Søndergade 12
Atelier: Søndergade 112
Kontakt: 2015 9555
 

Se hele Glennies pragtfulde udstilling nedenfor:
 

Du ønskes en god kunstmånede! 🎨

Kjellerup Kunstforening nyhedsbrev Januar – 2020

Kjellerup Kunstforening – nyhedsbrev januar

Kære alle medlemmer,
Vi håber, at I alle er kommet godt og vel ind i det nye år! Samt ser vi frem til et fantastisk kunstår for foreningen, med flotte værker og god stemning!

På nuværende tidspunkt er det muligt at se vores januar udstilling nede i Mosaikken (Tinghusvej 16, 8620 Kjellerup), hvor kunsteren Sibelle udstiller, hun fortæller kort om sine værker: 

“Mine værker har et fabulerende anstrøg, hvor natur, mennesker, dyr og planter er i sammenhæng og måske forenet med hinanden. Fantasien bliver også hilst velkommen i min  skabelsesprocessen. Jeg laver stentryk  og er på det seneste begyndt at lave monotypi-collager, hvor alt hvad jeg bruger er noget som jeg selv har trykt og derefter klipper i. Jeg har lavet en del portrætter i oliemaling og tager mod bestillingsopgaver af diverse arter. 
Har du brug for mere tekst kunne det være en mulighed at tage digtet som jeg har skrevet på forsiden af min hjemmeside  www.sibelle.dk


 

Vi håber, at I alle vil være med til at gøre 2020 til et fantastisk år! GODT NYTÅR!

 

Generalforsamling 2019 beretning

Generalforsamling 2019 beretning

Ved seneste generalforsamling var det ikke muligt at få valgt en fuldtallig bestyrelse. Generalforsamlingen gav derfor bestyrelsen fuldmagt til at se om de kunne finde et nyt bestyrelsesmedlem og ligesådan en suppleant. det har vi så kun delvist været heldige med. Lone Skovborg påtog sig at være suppleant .. så tak for det.  Vi var dog så uheldige at et bestyrelsesmedlem måtte trække sig af helbredsmæssige  årsager, så vi har det meste af året klaret os med 5 bestyrelsesmedlemmer i stedet for de 7 som vedtægterne foreskriver.

Medlemstallet er desværre faldet fra 67 sidste år til 57 ved regnskabsårets slutning, men allerede nu i det nye regnskabsår er tallet steget til 60, hvilket er lige på grænsen til at foreningen kan løbe rundt på sigt.

Vi fik i  forbindelse med skolens ombygning inddraget vores normale udstillingslokale og har måttet tage til takke med forhallen i mosaikken, som vi er i her. Det har givet nogenudfordringer, men med kreativitet er det lykkedes os at lave seværdige udstillinger.

Vi har i årets  løb haft 9 udstillinger med mange forskellige kunstformer, men mest div former for billedkunst, sten/skrot og bronce figurer.  Der har været 1 mdr oktober med fremvisning af værker til udlodningen.  December og januar  har vi en udstiller,  juli måned hvor skolen er lukket har vi ingen udstilling.

Der er især en udstilling som kræver et ekstra ord.  Det var juni mdr hvor vi fejrede Kjellerup bys 150 års jubilæum, med en udstilling af 23 værker af lokale kunstnere. Vi havde annonceret og indbudt til udstillingen, der var indlevering af værker i teltet på torvet, og dagen efter blev der afholdt fernisering i Mosaikken, hvor værkerne var udstillet hele juni måned. Der var jernskulptur, ikoner, tegninger, akvarel, akryl i skønne udformninger. Vi var rigtig glade for  den store opbakning både fra de lokale kunstnere, hele byen, og fra Lagkagehuset som sponsorede en  lækker chokoladekage.

I august måned og som et led i byjubilæet blev der arrangeret et besøg hos kunstner Erik Dahl Nygaard. Det var en fantastisk aften, og der er kun 1 ting at sige om det … der gik i glip af en kunstnerisk, spændende, sjov og hyggelig aften. Der var 2 deltagere ud over bestyrelsen. Så det viste sig desværre igen at det ikke er det vores medlemmer prioriterer, så nok ikke det vi vil gøre så meget i.

Jeg ved ikke om nogen har bemærket at vores hjemmeside og nyhedsbreve ikke har været så præcise med opdatering og udsendelse, hvilket skyldes sygdom, vi har dog fundet en midlertidig løsning, med hjælp fra en ung skoleelev indtil vi forhåbentligt finder en mere permanent løsning, så bare sig til hvis der en der har lyst.

Dette bringer mig automatisk til …..Planer og ønsker for næste år.

Vi arbejdez videre for at få flere medlemmer og for at få en fuldtallig bestyrelse ….vi glæder os over at det ser ud til at der er nye kræfter til at hjælpe med og give nye input til bestyrelsesarbejdet. Ligesom der allerede er nye medlemmer der har meldt sig til

På grund af medlemstallet og økonomien i indkøb af ny kunst i forhold til udlodningen, har vi besluttet at nedsætte det beløb vi garanterer kunstneren vi køber værker for. Ligesom vi påtænker at undlade at holde udstilling i august.

Vi har talt om evt at afholde auktion over nogen af de kunstværker vi har i depotrummet, men mangler at finde ud af de praktiske forhold.

Vi tager gerne imod ideer til hvad der kan. gøres for  at stabilisere og udvide  medlemstallet

Vi hører også gerne om der er ideer til aktiviteter som kan trække både nuværende medlemmer  og nye medlemmer op af sofaen.

Vi er i fuld gang med at planlægge det næste års udstillinger og har aftaler frem til april 2020. Der er rigtig mange kunstnere der henvender sig for at få lov at udstille, ligesom bestyrelse tager på ture og udstillinger for at vælge spændende og alsidig kunst til udstilling.

Nyhedsbrev – Kjellerup Kunstforening – November

Nyhedsbrev – Kjellerup Kunstforening – November

Kære alle medlemmer,
Efteråret sakker mod ende, en kold og hyggelig tid er på vej! Det er november og det betyder at Kjellerup Kunstforerning har en ny kunstner, som vil udstille sine yderst pragtfulde oliemalerier nede i Mosaikken. (Tinghusvej 16, 8620 Kjellerup)

Denne måndes kunstner er: Ditte Connie
Læs mere nedenfor:

Nyhedsbrev – Kjellerup Kunstforening – Oktober

Generalforsamling i Kjellerup Kunstforening

Hej alle … denne måned kan i se et bredt udvalg af de kunstværker, vi har købt gennem de seneste år …. det skyldes at vi skal afholde generalforsamling mandag, den 28. Oktober kl 19.30 …de værker der er ophængt/udstillet er de værker der indgår i dette års udlodning.
Her er en lille smagsprøve

Vi vil meget gerne have flere medlemmer ….og vi garanterer, at i altid får kunst for hele det beløb der indbetales i kontingent.. Du er velkommen til at kontakte Anne Grethe Leth tlf 2924 3054

Vi har også brug for et par hænder mere til bestyrelsen, så hvis det kunne have interesse, vil vi gerne høre fra dig…. du er velkommen til at kontakte mig på tlf 2924 3054.

I november kommer der ny udstilling med kunstneren Ditte Connie

Generalforsamlingen er kun for medlemmer af Kjellerup Kunstforening.
Hvis du ikke allerede er medlem kan det nås endnu …
http://kjellerupkunstforening.dk/indmeldelse-i-kjellerupkunstforening/

Hvis du ikke allerede er tilmeldt  til Generalforsamlingen kan du gøre det her:
http://kjellerupkunstforening.dk/tilmeldning-til-generalforsamlingen-2019/

Du kan se de kunstværker der er til udlodning her :
http://kjellerupkunstforening.dk/udlodning-2019/

Vi glæder os til at se jer alle!

Nyhedsbrev September 2019

NYHEDSBREV SEPTEMEBER 2019
 

Indbydelse til kunstbesøg 2019

Indbydelse til kunstbesøg 2019